Pod Orahom

Razvijanje kompletne strategije marketinga na društvenim mrežama.
Brand awareness kampanje, kreiranje sadržaja za društvene mreže, prilagođenog postojećoj ciljnoj grupi.
Dizajn flajera i promotivnog materijala.
Fotografisanje proizvoda.
Kreiranje i održavanje web stranice.
Održavanje aplikacije za dostavu hrane.

PROJEKAT

Dizajn flajera

KLIJENT

Pod Orahom

DATUM

Jun 2020