Industrija mesa Matijević, Novi Sad

Marketing na društvenim mrežama, kreiranje sadržaja, dizajn

PROJEKAT

Sadržaj za društvene mreže

KLIJENT

Industrija mesa Matijević, Novi Sad

DATUM

Septembar 2021