Fotografisanje za potrebe društvenih mreža i sajta.
Tema: Jesenja atmosfera u lokalu i promocija novih jela.