Hotel Centar No1, Beograd

Fotografisanje enterijera.
Dizajn promo materijala u cilju stvaranja imidža hotela koji predstavlja fuziju starina, istorijata i luksuza u samom centru Beograda.

PROJEKAT

Fotografisanje

KLIJENT

Hotel Centar No1

DATUM

Jun 2020