Giardino club, Novi Sad

Fotografisanje za potrebe društvenih mreža i kampanja.
Tema: Leto na krovu grada

PROJEKAT

Fotografisanje

KLIJENT

Giardino club, Novi Sad

DATUM

Jun 2020