District Lounge Bar, Novi Sad

Fotografisanje za potrebe promocije na društvenim mrežama.
Tema: Hrana i boje.

PROJEKAT

Fotografisanje

KLIJENT

District Lounge Bar, Novi Sad

DATUM

Avgust 2020