Hajde da razvijamo
vaš posao zajedno

Kontakt

Odlučili smo u ovoj dekadi da odletimo na mesec a i mnoge druge stvari, ne zato što je lako.

Adresa: Radomira Raše Radujkova 12, Novi Sad
Telefon: (381) 21 300 77 83
Radno vreme: Ponedeljak–Petak | 8:00 – 16:00